Skip to main content

Cài đặt Apache Tomcat 8 trên CentOS 6, 7

2017-04-18 admin
Apache tomcat là một Web server mã nguồn mở dùng để chạy một web application viết bằng ngôn ngữ java sử dụng Java Servlet và JavaServer Pages. Apache Tomcat là một trong những web Server được sử dụng rộng rãi cho các nhà phát java web page trên khắp thế giới

Cài đặt Apache, MySQL và PHP (LAMP) và cấu hình Virtual Hosts trên CentOS 6

2016-12-09 admin
Linux, Apache, PHP và MySQL (LAMP) là bộ ba mã nguồn phổ biến nhất hiện nay được sử dụng để phục vụ cho các web server. LAMP đã trở thành một tiêu chuẩn mặc định trong cộng đồng web trong những năm gần đây nhờ đặc tính miễn phí, dễ cài đặt và quản trị

Cài đặt và cấu hình phiên bản mới nhất của nginx trên CentOS Phần 1

2017-06-27 admin
Nginx là sản phẩn mã nguồn mở hiện nay. Nginx sử dụng giao thức phổ biến HTTP, HTTPs, SMTP, POP3 và IMAP cũng như dùng làm cân bằng tải ( load balancer ), HTTP cache và máy chủ web. Nginx tập trung vào việc phục vụ số lượng lớn kết nối đồng thời ( High concurrency ). Với hiệu suất cao và sử dụng bộ nhớ thấp. Nginx được sử dụng ngày càng nhiều nhờ sự ổn định cao, cấu hình đơn giản với nhiều tính năng và tiết kiệm tài nguyên