Skip to main content

Hướng dẫn cấu hình VPN site to site trên thiết bị router Cisco

2016-12-10 admin
VPN site to site cho phép thiết lập các kênh kết nối riêng biệt và an toàn giữa các văn phòng ở những địa điểm khác nhau thông qua mạng internet. VPN site to site cho phép kết nối đến 1 máy tính hoặc server từ xa giống như máy tính hoặc server đó đang đặt trên mạng nội bộ của bạn ( LAN )