Skip to main content

Cài đặt và cấu hình OpenVPN trên CentOS

2018-04-11 admin
Trong bài lab mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình OpenVPN server trên CentOS và cách cài đặt cũng như sử dụng OpenVPN client trên hệ điều hành Window. Bài lab được thực hiện trên máy ảo CentOS đóng vai trò là OpenVPN server có card mạng eth0: 172.16.20.100/24

Hướng dẫn cấu hình VPN site to site trên thiết bị router Cisco

2016-12-10 admin
VPN site to site cho phép thiết lập các kênh kết nối riêng biệt và an toàn giữa các văn phòng ở những địa điểm khác nhau thông qua mạng internet. VPN site to site cho phép kết nối đến 1 máy tính hoặc server từ xa giống như máy tính hoặc server đó đang đặt trên mạng nội bộ của bạn ( LAN )