Skip to main content

Hướng dẫn backup và restore ESXi data

2019-05-11 admin
Việc ảo áo các máy chủ giúp tiết kiệm chi phí về phần cứng cũng như dễ dàng trong việc quản trị. Trong bài viết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp backup và restore cấu hình giữa các vmware ESXi cũng như cách để clone 1 máy ảo giữa các ESXi