Skip to main content

Tổng hợp thủ thuật về phần cứng server

2017-10-08 admin
Yêu cầu phần cứng cho các máy chủ khác nhau và tùy thuộc vào ứng dụng của máy chủ. Máy chủ cung cấp dịch vụ cho nhiều người dùng trên một mạng lưới dẫn đến yêu cầu khác nhau chẳng hạn như kết nối mạng nhanh và chỉ số I/O (input/output) cao liên tục