Skip to main content

Cấu hình Per-Vlan Spanning Tree trên GNS3

2016-12-21 admin
Trong 1 hệ thống, khi các switch kết nối với nhau thông thường chúng ta thiết lập nhiều đường kết nối giữa 2 switch để tránh tình trạng 1 link down thì giữa các switch sẽ mất kết nối. Điều này đã vô tình tạo ra loop ( lặp vòng ). Hiện tượng loop xảy ra khi các switch đấu nối theo 1 vòng tròn khép kín. Giao thức Spanning Tree Protocol (STP) ra đời để ngăn chặn sự lặp vòng đó.