Skip to main content

Cấu hình bảo mật cơ bản Linux Server

2018-09-05 admin
Bảo mật luôn là 1 bài toán khó với người làm quản trị hệ thống. Và không ai dám chắc hệ thống của mình không có những lỗ hổng về bảo mật. Hãy cũng itlabvn.net thực hiện các bước cấu hình cơ bản về bảo mật để giảm thiểu khả năng tấn công hệ thống

Cấu hình chống tấn công DDOS cho website

2017-06-28 admin
Tấn công DDoS xảy ra khi khi attacker gửi rất nhiều kết nối (each requests very very slowly) tới server của bạn. Điều này dẫn tới những request của người dùng thật sẽ phải chờ server xử lý rất nhiều request của attacker và dẫn tới không thể truy cập website

Tìm hiểu về SELinux trong CentOS phần 1

2017-05-09 admin
SELinux (Security-Enhanced Linux) được tạo bởi NSA. Những gì SELinux làm được là khóa điều khiển truy cập vào các ứng dụng. SELinux là cơ chế bảo mật được tích hợp vào nhân ( kernel) sử dụng Linux Security Modules (LSM)