Skip to main content

Sử dụng "Yum" cài đặt gói tin từ đĩa cứng DVD và file ISO trên Linux

2017-05-04 admin
Yum là công cụ giúp người quản trị cài đặt, update các gói phần mền thông qua mạng internet hoặc local, yum giúp tự động tìm kiếm và cài đặt các gói đi kèm một cách dễ dàng.