Skip to main content

Cách cấu Hình RAID Trên Server IBM X3650 M4

2017-02-18 admin
Raid trên server được chia làm 2 loại đó là raid cứng và raid mềm, đối với dòng x3650 m4 thì bản thân nó đã được tích hợp sẳn raid cứng. Đối với những server chưa được tích hợp raid cứng thì nếu bạn muốn raid cứng thì bạn phải gắn thêm 1 card raid vào.