Skip to main content

Cấu hình OpenVPN trên pfSense - Phần 4

2017-04-19 admin

Khi nhân viên hay sếp của bạn đi công tác xa nhưng vẫn muốn truy cập dữ liệu tại văn phòng ở bất cứ đây. OpenVPN sẽ giải quyết vấn đề giúp bạn. OpenVPN server sẽ cho phép bạn mã hóa toàn bộ dữ liệu và truyền tải qua môi trường internet.

Cài đặt và cấu hình OpenVPN trên CentOS

2018-04-11 admin
Trong bài lab mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình OpenVPN server trên CentOS và cách cài đặt cũng như sử dụng OpenVPN client trên hệ điều hành Window. Bài lab được thực hiện trên máy ảo CentOS đóng vai trò là OpenVPN server có card mạng eth0: 172.16.20.100/24