Skip to main content

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình nagios core 4x, gửi email cảnh báo và event-handler Phần 5

2017-05-30 admin
Trong loạt bài về cấu hình nagios core chúng ta đã đi vào cấu hình nagios để check các dịch vụ cơ bản. Theo yêu cấu của 1 số bạn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cấu hình monitoring 1 số dịch vụ và cấu hình cảnh bảo email cho người quản trị

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình nagios core 4x, check nrpe CentOS 6 Phần 2

2017-03-04 admin
Ở phần 1 itlabvn.net đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt nagios core 4x trên CentOS 6. Trong bài lab này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt nrpe trên nagios client ( máy muốn giám sát ). Thông tin từ máy nagios client sẽ được nrpe update lên nagios server

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình nagios core 4x, nagiosgraph CentOS 6 Phần 3

2016-12-03 admin
Nagiosgraph là 1 module nhỏ dùng hiển thị những thông số monitor của nagios dưới dạng đồ thị. Bài viết hướng dẫn cách cấu hình nagios nagiosgraph 1 module nhỏ dùng hiển thị những thông số monitor của nagios dưới dạng biểu đồ