Skip to main content

Hướng dẫn cấu hình HSRP trên GNS3

2017-01-04 admin
Hot Standby Router Protocol (HSRP) là 1 giao thức của Cisco để tạo ra những gateway dự phòng (Redundancy) cho mạng nội bộ . HSRP tạo ra 1 địa chỉ gateway với MAC và IP address ảo được chia sẻ giữa 2 hay nhiều routers. Sẽ có một con router đảm nhận vai trò chính (active) sẽ nắm giữ địa chỉ gateway ảo và một router khác làm backup (standby)

Hướng dẫn cấu hình VLANs, trunking và VLANs routing trên GNS 3

2016-12-21 admin
VLANs ( Virtual Local Area Networks ) điều này có nghĩa bạn có thể  tạo ra những mạng LAN ảo ( một nhóm logic ) và nhón các thiết bị mạng như máy tính, server, switches, etc vào mạng LAN ảo bạn vừa định nghĩa 

Hướng dẫn sử dụng phần mền giả lập routers switch GNS3

2016-12-14 admin
GNS3 là phần mền giả lập hệ thống mạng có giao diện đồ họa. GNS3 sử dụng IOS ( hệ điều hành ) thật của Router Cisco để giải  lập, giúp mọi người làm quen với các thiết bị của Cisco. Phần mền GNS3 giúp kiểm tra và thử nghiệm các tình năng trong cisco IOS cũng như test các mô hình mạng trước khi cấu hình thực tế 

Các khái niệm cơ bản về mạng và các thiết bị, chức năng của chúng

2016-12-10 admin
Ngày nay với sự phát triển của khoa học và công nghệ. Máy tính và hệ thống mạng ngày càng trở nên phức tạp và đa dạng. Chúng ta cùng tìm hiểu về những khái niệm cơ bản về mạng và các thiết bị cũng như các chức năng của chúng

Hướng dẫn cấu hình VPN site to site trên thiết bị router Cisco

2016-12-10 admin
VPN site to site cho phép thiết lập các kênh kết nối riêng biệt và an toàn giữa các văn phòng ở những địa điểm khác nhau thông qua mạng internet. VPN site to site cho phép kết nối đến 1 máy tính hoặc server từ xa giống như máy tính hoặc server đó đang đặt trên mạng nội bộ của bạn ( LAN )