Skip to main content

Extend dung lượng ổ đĩa cho máy ảo chạy Linux

2017-02-23 admin
Có rất nhiều bạn sử dụng các máy ảo servers Linux để chạy các chương trình. Một ngày nào đó bạn không thể start server của các bạn nên và nhận được thông báo hết dụng lượng ổ đia ảo. Vậy chúng ta phải làm sao ? Sau đây là cách để các bạn extend dung lượng ổ đĩa ảo trên hệ điều hành Linux

Tìm hiểu về Iptables trên CentOS

2017-04-26 admin
IPTables là một hệ thống tường lửa (Firewall) tiêu chuẩn được cấu hình, tích hợp mặc định trong hầu hết các bản phân phối của hệ điều hành Linux (CentOS, Ubuntu…). IPTables hoạt động dựa trên việc phân loại và thực thi các package ra/vào theo các quy tắc được thiết lập từ trước.