Skip to main content

Cài đặt Apache, MySQL và PHP (LAMP) và cấu hình Virtual Hosts trên CentOS 6

2016-12-09 admin
Linux, Apache, PHP và MySQL (LAMP) là bộ ba mã nguồn phổ biến nhất hiện nay được sử dụng để phục vụ cho các web server. LAMP đã trở thành một tiêu chuẩn mặc định trong cộng đồng web trong những năm gần đây nhờ đặc tính miễn phí, dễ cài đặt và quản trị