Skip to main content

Tổng hợp các thủ thuật trên hệ điều hành CentOS

2018-09-12 admin
Bài viết liệt kê lại những thủ thuật  trên hệ điều hành CentOS, tổng hợp những câu lệnh, cấu hình giúp người quản trị có thể tra cứu nhanh hơn khi cần, cũng như giúp ôn lại kiến thức về 1 số câu lệnh, cấu hình thường gặp

Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành CentOS 7 Phần 1

2017-01-04 admin
CentOS 7 là một bản phân phối hệ điều hành tự do dựa trên Linux kernel. CentOS 7 có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS là viết tắt của Community ENTerprise Operating System.

Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

2016-12-29 admin
Bài lab này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt hệ điều hành Centos 7 trên VMware 12. Để cài đặt CentOS7 vào máy thật chúng ta có thể sử dụng USB hoặc DVD ROM. CentOS 7 có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL).