Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng phần mền giả lập routers switch GNS3

2016-12-14 admin
GNS3 là phần mền giả lập hệ thống mạng có giao diện đồ họa. GNS3 sử dụng IOS ( hệ điều hành ) thật của Router Cisco để giải  lập, giúp mọi người làm quen với các thiết bị của Cisco. Phần mền GNS3 giúp kiểm tra và thử nghiệm các tình năng trong cisco IOS cũng như test các mô hình mạng trước khi cấu hình thực tế