Skip to main content

Cấu hình Dual-WAN Load balancing và Failover pfSense - Phần 2

2017-04-12 admin
Cấu hình Dual WAN pfSense giúp tăng băng thông internet, Giúp chúng ta download dư liệu với tốc độ gấp đôi, và có khả năng chịu lỗi khi 1 đường mạng của bạn bị down, pfSense fail over sẽ tự động chuyển toàn bộ traffic trong LAN ra đường mạng còn lại. Trong bài lab chúng ta sẽ cấu hình pfSense load balance và fail over traffic từ dải LAN tới 2 ADSL ( Dual WAN ) 

Giả lập Firewall Fortigate trên VMware Phần 2

2016-11-10 admin
FortiGate sử dụng Security policies and firewall objects để xác định luồng dữ liệu được phép hay bị block khi đi qua Firewall. Mặc định FortiGate sẽ block toàn bộ luồng dữ liệu.  Với security policy, chúng ta có thể kiểm soát những địa chỉ IP và các dịch vụ được phép hay bị block khi đi qua Fortigate 

Giả lập Firewall Fortigate trên VMware Phần 1

2016-11-19 admin
Nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo mật thông tin, dữ liệu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Ngày nay hệ thống doanh nghiệp hầu hết đều trang bị những thiết bị giúp thông tin, dữ liệu được bảo mật tốt hơn. Firewall ra đời giúp kiểm soát luồng thông tin từ giữa Intranet và Internet tốt hơn