Skip to main content

Cài đặt và cấu hình ClamAV trên CentOS

2017-04-08 admin
ClamAV là 1 phần mền diệt virus mã nguồn mở (GPL) được thiết kế để phát hiện viruses, malware và các mã độc khác trên hệ điều hành Linux. ClamAV rất tốt cho hệ thống Web và Mail Server. Sau đây chúng ta sẽ đi vào các bước cài đặt và cấu hình ClamAV trên hệ điều hành CentOS