Skip to main content

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình nagios core 4x, check_nt CentOS 6 Phần 4

2016-11-10 admin
Ở phần 3 các bạn đã được hướng dẫn cài đặt và cấu hình nagiosgraph, 1 plugin hiển thị dữ liệu nagios dưới dạng đồ họa. Hôm nay itlabvn.net sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt NSClient++ để giám sát hệ thống Windows bằng công cụ monitor nagios core