Skip to main content

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Keepalived và HAproxy trên CentOS

2018-04-03 admin
Cấu hình keepalived kết hợp haproxy proxy để tạo ra 1 hệ thống chịu lỗi chịu tải cao. Keepalived và HAproxy là mã nguồn mở dùng giúp tăng khả năng chịu tải của hệ thống nhờ vào các thuật toán điều hướng các gói dữ liệu vào những server khác nhau