Skip to main content

Cài đặt và cấu hình ESXi trên VMware

2017-02-18 admin
Vmware Vsphere là một nền tảng ảo hóa cho phép xây dựng hạ tầng điện toán đám mây. Nó bao gồm một bộ các ứng dụng ảo hóa dành cho doanh nghiệp, trong đó nền tảng là ESX/ESXi. Khác với Vmware Workstation hay Vmware Server, ESX/ESXi là một “bare-metal” hypervisor, có thể hiểu ESX/ESXi như 1 lõi hệ điều hành  được cài đặt trực tiếp trên server vật lý.