Skip to main content

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Cacti trên CentOS

2016-11-29 admin
Cacti được thiết kế để giám sát hệ thống máy chủ và các thiết bị mạng. Cacti là phần mền open source có thể cài đặt trên hệ điều hành Window và Linux. Cacti được viết trên ngôn ngữ PHP, Perl và MySQL và sử dụng giao diện web để quản trị