Skip to main content

Hướng dẫn backup và restore ESXi data

2019-05-11 admin
Việc ảo áo các máy chủ giúp tiết kiệm chi phí về phần cứng cũng như dễ dàng trong việc quản trị. Trong bài viết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp backup và restore cấu hình giữa các vmware ESXi cũng như cách để clone 1 máy ảo giữa các ESXi 

Cài đặt và cấu hình ESXi trên VMware

2017-02-18 admin
Vmware Vsphere là một nền tảng ảo hóa cho phép xây dựng hạ tầng điện toán đám mây. Nó bao gồm một bộ các ứng dụng ảo hóa dành cho doanh nghiệp, trong đó nền tảng là ESX/ESXi. Khác với Vmware Workstation hay Vmware Server, ESX/ESXi là một “bare-metal” hypervisor, có thể hiểu ESX/ESXi như 1 lõi hệ điều hành  được cài đặt trực tiếp trên server vật lý.