Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng phần mền giả lập routers switch GNS3

10,December 2016
 Hướng dẫn sử dụng phần mền giả lập Switch Routers GNS3

GNS3 là phần mền giả lập hệ thống mạng có giao diện đồ họa. Phần mền giả lập GNS3 sử dụng IOS ( hệ điều hành ) thật của Router Cisco để giải  lập, giúp mọi người làm quen với các thiết bị của Cisco. Phần mền GNS3 giúp kiểm tra và thử nghiệm các tình năng trong cisco IOS cũng như test các mô hình mạng trước khi cấu hình thực tế 

1. Chuẩn bị cài đặt phần mền giả lập GNS3

+  Trước khi đi vào cài đặt và cấu hình giả lập GNS3. Chung ta  download các files để cài đặt từ địa chỉ 

2. Cài đặt GNS3 và cấu hình giả lập các thiết bị

Bước 1: Cài đặt phần mền giả lập GNS3 v1.5.2

+ Để cài đặt phần mền giả lập GNS3 chúng ta kích đúp chuột vào file GNS3 v1.5.2 vừa download về và tiến hành cài đặt bình thường theo chế độ mặc định bằng cách nhấn Next

+ Khi chương trình hỏi cài đặt thêm wincap hay whiteshark ..., chúng ta chọn Agree và cài đặt theo tiến trình bình thường bằng cách chọn "Next" cho đến "Finished" 

Bước 2: Cấu hình giả lập Routers trên phần mền GNS3

+ Open GNS3 -> Chon Edit -> Preferences -> IOS routers (chọn New -> New Image -> Browse tới file IOS router download ở trên ) -> chọn Next

cấu hình giải lập routers trên gns3

+ Chọn name và platform ( có thể để mặc định ) -> chọn "Next"

cấu hình giải lập routers trên gns3

+ Chọn dung lượng RAM cho Router -> click "Next"

cấu hình giải lập routers trên gns3

+ Thêm cổng serial ở slot 1 ( NM-4T ) -> chọn "Next"

cấu hình giải lập routers trên gns3

+ Để trống ở mục WIC modules -> click "Next"

cấu hình giải lập routers trên gns3

+ Click "Idle PC finder" để lấy thông số idle PC cho routers ( giúp giảm CPU khi chạy GNS3 ) -> chọn "Finish"

cấu hình giải lập routers trên gns3

+ Kết thúc quá trình cấu hình giả lập router trên GNS3 ta có router c2691 -> chọn apply -> ok 

cấu hình giải lập routers trên gns3

Bước 3: Cấu hình giả lập Switch layer 2, layer 3 từ vIOS trên GNS3 

+ Có rất nhiều cách giả lập switch trên GNS3 như dụng IOS router C3600 hoặc máy ảo IOU trên VMware hoặc Virtual Box. Nhưng tôi đã thử và thấy sử dụng vIOS sẽ cho phép chúng ta giải lập switch layer 2 hoặc layer 3 giống như switch thật nhất. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn giả lập switch bằng vIOS trên  GNS3 v1.5.2

+ Open GNS3 -> Chon Edit -> Preferences -> Qemu VMs -> chọn "New" -> điền tên -> click "Next'

Cấu hình giải lập switch trên gns3

+ Bước quan trọng để switch chạy được chúng ta chọn dung lượng RAM = 1024 MB -> click "Next"

Cấu hình giải lập switch trên gns3

+ Tiếp theo ta chọn "New Image" -> Browse tới file vIOS-L2.vmdk ( bạn đã download và giải nén ở mục 1) -> chọn "Finish" 

Cấu hình giải lập switch trên gns3

+ Bước tiếp theo chúng ta sẽ chình lại biểu tượng cho Switch và thêm cổng ethernet . Chọn Edit 

Cấu hình giải lập switch trên gns3

+ Chọn "Browse" -> chọn biểu tượng "ethernet_switch" -> click "OK" -> ok 

Cấu hình giải lập switch trên gns3

Chú ý để có thể save được file configuration cho switch bằng câu lệnh "copy run start" .Chúng ta chuyển qua tab "HDD" , phần Disk interface: chuyển thành "virtio"

cấu hình switch trên gns3

+ Thêm port cho switch . Chọn sang tab "Network" -> chỉnh lại "Adapters: 24" ( số lượng cổng tùy bạn ). Phần " Name format: G{1}/{0} " và " segment size: 4 "  -> click "ok"

Cấu hình giải lập switch trên gns3

+ Đến đây chúng ta đã xong phần thiết lập switch layer 2 trên GNS3 như hình dưới

Cấu hình giải lập switch trên gns3

+ Để tạo switch layer 3 trên GNS3 các bạn làm tương tự các bước ở trên sau đó edit và thay biểu tượng "multilayer_switch" như hình dưới. Chú ý mục chọn dung lượng RAM, các bạn để RAM=1024 MB

Cấu hình giải lập switch trên gns3

Bước 4: Cấu hình giả lập PC trên GNS3

+ Open GNS3 -> kéo biểu tượng VPCS ( PC )sang bài lab -> chuột phải chọn "Console" để cấu hình ip address và default gw cho PC

Cấu hình giải lập computer trên gns3

+ Cấu hình ip address và default gw cho VPCS ( computer ) bằng cấu lệnh " ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1 ". Trong đó ip address = 192.168.10.10, subnetmask /24 = 255.255.255.0, default gw 192.168.10.1 

Cấu hình giải lập computer trên gns3