Skip to main content

Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4 - Phần 1

10,May 2017
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát cetreon

Centreon là phần mền giám sát hệ thống Open Source. Centreon cho phép bạn giám sát các thiệt bị servers, router, switch, etc 1 cách tập trung. Thông tin giám sát từ các thiết bị sẽ được đẩy về Centreon Server giúp quản trị viên có cái nhìn toàn diện về tình trạng của hệ thống , các thiết bị phần cứng cũng như dịch vụ

1. Cài đặt Centreon Server 

+ Download file ISO Centreon 3.4 từ website của Centreon tại địa chỉ https://www.centreon.com/ . Hoặc download trực tiếp từ link sau

+ Tạo VPS mới cho Centreon Server trên VMware ( File -> New Virtual Machine (Chọn Typical) -> Next  -> Chọn "I will install the operating system later" -> Next

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Mục "Select a Guest Operating System" chọn "Linux -> CentOS 64 bit -> Next"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Đặt tên cho VPS và chọn "Browse" để thiết lập đường dẫn để lưu máy ảo -> Next

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Thiết lập dung lượng ổ đĩa cho Centreon Server -> Chọn "Next"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Sau khi nhấn "Finished" . Click "Edit virtual machien settings"  -> chọn New CD/DVD -> Browse file Centreon3.4.iso download ở trên -> Chọn "Close" -> Sau đó khởi động Centreon Server 

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Bước tiếp theo chọn "Install or upgrade an existing system" để tiến hành cài đặt Centreon Server  

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Chọn "Skip" để bỏ qua bước kiểm tra file cài đặt

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Chọn "Next"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Mục ngôn ngữ cho Centreon Server chọn "English" -> Next

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Mục keyboard cho Centreon Server chọn "U.S English" -> Next

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Chọn "Basic Storage Devices" -> "Next

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Chọn "Yes, discard any data" -> "Next

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Thiết lập Hostname: centreon.itlabvn.net -> Configure Network ( Edit (eth0) -> chọn IPv4 Settings -> Tích "Connect automatically & Available to all users" -> Apply -> Close

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Chọn Time Zone cho Centreon Server ( Asia / Ho Chi Minh ) -> "Next"

 cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Thiết lập password cho account "Root" trên Centreon Server  -> chọn "Next

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Tiếp theo chọn " Replace Existing Linux System(s) " -> Chọn "Next

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Chọn "Write changes to disk" -> "Next

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Mục Server Type: Chọn "Central server with database" -> "Next

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Quá trình cài đặt các packages trên Centreon Server

 cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Chọn "Reboot" để khởi động lại hệ thống

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Đến đây chúng ta đã kết thúc quá trình cài đặt Centreon Server 

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

2. Thiết lập static ip address cho Centreon Server và update hệ thống

[root@centreon ~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.1.10.80
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.1.10.1

+ Update system bằng câu lệnh sau

[root@centreon ~]# yum -y update

+ Cấu hình timezone trong php.ini 

[root@centreon ~]# vin /etc/php.ini

[Date]
date.timezone = Asia/Ho_Chi_Minh

 

3. Cài đặt và cấu hình dịch vụ Centreon trên Centreon Server 

+ Đầu tiên truy cập vào địa chỉ Centreon Server http://10.1.10.80  -> Chọn "Next" 

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Centreon sẽ kiểm tra các modules dependencies -> "Next"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Chọn "Centreon-engine" (default) -> "Next"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Chọn "Centreon-broker" (default) -> "Next"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Tại mục "Admin information" , đặt password cho account admin "password: nagiosadmin" -> Thêm các thông tin người quản trị như hình dưới -> "Next"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Mục "Database information" -> Thiết lập mysql password cho account mysql centreon ( mình đặt là password ) -> "Next"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Chờ centreon khởi tạo database ( status = OK ) -> chọn "Next"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Quá trình cài đặt Centreon hoàn tất -> Chọn "Finish

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Login dịch vụ Centreon với account admin tạo ở trên ( admin/nagiosadmin ) -> "Connect"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Bước tiếp theo chúng ta vào mục " Configuration -> Poller " chúng ta thấy ( is running ? = NO ) -> Tích vào Central -> Chọn "Export configuration"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Trong mục "Export Configuration" , tích thêm vào "Move Export Files & Restart Monitoring Engine", "Method : Restart" -> Click "Export"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Sau đó chúng ta quay lại mục "Configuration -> Pollers" ở dòng trạng thái "is running ? = YES"

 

+ Nếu "is running ?" vẫn ở trạng thái "NO" chúng ta chạy câu lệnh sau hoặc reboot hệ thống

# service cbd start
# service centcore start
# service centreontrapd start

+ Mặc định Centreon 3.4 không cài các plugin mà để người quản trị tự cài đặt các plugin cần với nhu cầu của hệ thống. Để cài đặt các plugin chúng ta chọn "Administration > Extensions > Modules" . Kích vào biểu tượng cài đặt Actions để cài đặt cả 2 modules là "centreon-pp-manager & centreon-license-manager" . Sau khi cài đặt xong sẽ có biểu tượng x đỏ như hình dưới

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Bước tiếp theo chúng ta tiến hành cài đặt các plugins cần cho việc monitoring hệ thống của bạn. Ở đây tôi sẽ cài đặt toàn bộ các plugin free như hình. Chọn "Configuration > Plugin pack > Setup

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Các bạn chỉ chuột vào từng plugin sẽ xuất hiện dấu (+). Click vào đó để cài đặt từng plugin, trong quá trình cài đặt centreon sẽ yêu cầu confirm cài các packages đi kèm. Chúng ta chọn "Apply" hoặc "OK" để tiếp tục quá trình cài đặt 

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Sau khi cài đặt xong các plugins chúng ta sẽ được kết quả như sau

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Tới đây chúng ta sẽ có các template được định nghĩa sẵn từ các gói packages in ở trên . Kiểm tra template cho hosts, chọn "Configuration > Hosts > Templates"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Hiển thị template cho service. Chọn "Configuration > Services > Templates"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Sơ đồ và phương thức hoạt động của Centreon 

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

=> Đến đây chúng ta đã cài đặt xong hệ thống giám sát Centreon Server. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cấu hình chi tiết giám sát các hosts và services trên Linux, Windows, Router, Switch ... Cảm ơn các bạn đã theo dõi :). Mọi thắc mắc có thể gửi skype cho mình : thanhducit