Skip to main content

Cài đặt và cấu hình Elasticsearch, Logstash, and Kibana (ELK Stack) trên CentOS 7

2019-03-29 admin

Logstash: Đây là một công cụ sử dụng để thu thập, xử lý log được viết bằng java. Nhiệm vụ chính của logstash là thu thập log sau đó chuyển vào Elastichsearch. Mỗi dòng log của logstash được lưu trữ đưới dạng json.

Cài đặt và cấu hình let's encrypt trên linux server

2018-07-19 admin
SSL hay HTTPS trong tương lai sẽ là giao thức chuẩn, khi các trình duyệt đang có những cải tiến để giúp người dùng dễ dàng phân biệt được website nào được bảo mật, website nào không. Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn.

Cấu hình đồng bộ dữ liệu 2 chiểu lsyncd

2018-04-03 admin
Lsyncd (Live Syncing Daemon) được viết bằng ngôn ngữ Lua - là giải pháp để cho thư mục local của bạn sẽ tự động đồng bộ hóa với các máy khác. Các tập tin trên máy tính local sẽ được theo dõi những thay đổi mỗi vài giây và nếu có thay đổi được ghi nhận thông qua inotify hoặc fsevents, sau đó sẽ được nhân rộng và đồng bộ hóa với máy chủ từ xa

Backup database PostgreSQL sử dụng Barman

2018-04-03 admin
Barman (Backup and Recovery Manager) là 1 chương trình open-source sử dụng backup và recovery PostgreSQL được viết bằng ngôn ngữ Python. Barman cho phép backup và recovey database multiple server

Rclone - Backup data lên Google Drive

2018-03-12 admin
Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự Rsync nhưng lại được tập trung phát triển chức năng kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây. Rclone hỗ trợ rất nhiều dịch vụ Cloud như Google Drive, Amazon S3, Dropbox, Microsoft One Drive

Cài đặt và cấu hình SFTP và FTPS trên Linux Server

2017-12-09 admin
FTP(File Transfer Protocol) là giao thức sử dụng để truyền tải files từ 1 host sang host khác qua môi trường internet. FTP được sử dụng rộng rãi nhưng lại gặp vấn đề lớn về security. Dữ liệu truyền tải giữa các hosts ở dạng unencrypted. Username & password cũng không được mã hóa và có thể bị sniffed 1 cách dễ ràng.

Cấu hình Index Set và Stream trên Graylog Server  - Phần 3

2017-11-06 admin
Graylog sẽ quản lý 1 hoặc nhiều Elasticsearch indices  để tối ưa hoạt động tìm kiếm và phân tích giúp tăng tốc độ và giảm sử dụng tài nguyên server. Mỗi index set chứa những cấu hình cần thiết cho Graylog để tạo, quản lý, và fill Elasticsearch indices và thực hiện rotation index cũng như giữ lại nhưng dữ liệu theo yêu cầu và xóa dữ liệu không cần thiết

Cấu hình Network (NIC) Bonding/Teaming trên Linux

2017-11-09 admin
NIC Bonding/Teaming cho phép bạn cấu hình 2 hay nhiều card mạng chạy failover, loadbalacing và HA với nhau, nếu 1 card bị down thì dịch vụ dẫn chạy bình thường. Tính năng loadbalacing cho phép tăng tốc độ truyển dữ liệu trên card mạng, dữ liệu sẽ được share tải trên các card mạng để tăng tốc độ truyền dữ liệu.

Cài đặt và cấu hình Fluentd kết hợp Graylog Server - Phần 2

2017-10-24 admin
Cài đặt fluentd kết hợp với graylog để lưu trữ logs tập trung tại graylog server. Fluentd sẽ được cài trên các remote server đóng vai trò fluentd agent, và cài fluentd trên graylog server đóng vai trò là fluentd aggregate. Sau đó logs sẽ được đẩy vào input của graylog server

Cấu hình bảo mật cơ bản Linux Server

2018-09-05 admin
Bảo mật luôn là 1 bài toán khó với người làm quản trị hệ thống. Và không ai dám chắc hệ thống của mình không có những lỗ hổng về bảo mật. Hãy cũng itlabvn.net thực hiện các bước cấu hình cơ bản về bảo mật để giảm thiểu khả năng tấn công hệ thống