Skip to main content

Rclone - Backup data lên Google Drive

2018-03-12 admin
Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự Rsync nhưng lại được tập trung phát triển chức năng kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây. Rclone hỗ trợ rất nhiều dịch vụ Cloud như Google Drive, Amazon S3, Dropbox, Microsoft One Drive

Cài đặt và cấu hình SFTP và FTPS trên Linux Server

2017-12-09 admin
FTP(File Transfer Protocol) là giao thức sử dụng để truyền tải files từ 1 host sang host khác qua môi trường internet. FTP được sử dụng rộng rãi nhưng lại gặp vấn đề lớn về security. Dữ liệu truyền tải giữa các hosts ở dạng unencrypted. Username & password cũng không được mã hóa và có thể bị sniffed 1 cách dễ ràng.

Cấu hình Index Set và Stream trên Graylog Server  - Phần 3

2017-11-06 admin
Graylog sẽ quản lý 1 hoặc nhiều Elasticsearch indices  để tối ưa hoạt động tìm kiếm và phân tích giúp tăng tốc độ và giảm sử dụng tài nguyên server. Mỗi index set chứa những cấu hình cần thiết cho Graylog để tạo, quản lý, và fill Elasticsearch indices và thực hiện rotation index cũng như giữ lại nhưng dữ liệu theo yêu cầu và xóa dữ liệu không cần thiết

Cấu hình Network (NIC) Bonding/Teaming trên Linux

2017-11-09 admin
NIC Bonding/Teaming cho phép bạn cấu hình 2 hay nhiều card mạng chạy failover, loadbalacing và HA với nhau, nếu 1 card bị down thì dịch vụ dẫn chạy bình thường. Tính năng loadbalacing cho phép tăng tốc độ truyển dữ liệu trên card mạng, dữ liệu sẽ được share tải trên các card mạng để tăng tốc độ truyền dữ liệu.

Cài đặt và cấu hình Fluentd kết hợp Graylog Server - Phần 2

2017-10-24 admin
Cài đặt fluentd kết hợp với graylog để lưu trữ logs tập trung tại graylog server. Fluentd sẽ được cài trên các remote server đóng vai trò fluentd agent, và cài fluentd trên graylog server đóng vai trò là fluentd aggregate. Sau đó logs sẽ được đẩy vào input của graylog server

Tìm hiểu ansible, docker, jenkins trên Linux - Phần 1

2018-01-18 admin
Jenkins là phần mền mã nguồn mở (CI - continuous integration and automation server) . Jenkins cung cấp nhiều plug-in hỗ trợ việc building, deploying và automating các project big or small.

Cấu hình bảo mật cơ bản Linux Server

2017-10-31 admin
Bảo mật luôn là 1 bài toán khó với người làm quản trị hệ thống. Và không ai dám chắc hệ thống của mình không có những lỗ hổng về bảo mật. Hãy cũng itlabvn.net thực hiện các bước cấu hình cơ bản về bảo mật để giảm thiểu khả năng tấn công hệ thống

Cài đặt hệ thống monitoring telegraf, influxDB, Grafana, Kapacitor

2017-10-26 admin
Telegraf agent sử dụng để thu thập thông tin cần monitor sau đó sẽ đổ về InfluxDB. Thông tin cần giám sat sẽ được grafana hiển thị và cảnh báo bởi kapacitor

Sử dụng sed và awk trong Linux system

2017-10-28 admin
Sed là một trong những công cụ mạnh mẽ trong Linux giúp chúng ta có thể thực hiện các thao tác với văn bản như tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa.. Awk là ngôn ngữ lập trình được nhằm mục đích xử lý các file chữ (text file) theo nguyên lý khớp mẫu (pattern matching)

Cài đặt Graylog Server trên CentOS 7 & Ubuntu 16 - Phần 1

2017-10-26 admin
Graylog là phần mền sử dụng để quản lý log tập trung. Chúng ta có thể dễ dàng thu thập, đánh chỉ số index, và phần tích logs từ các servers đổ về graylog server. Graylog gồm có 3 thành phần chính là elasticsearch, mongodb và graylog server