Skip to main content

Chào mừng bạn ghé thăm blog!

Chào mừng các bạn đến với itlabvn.net. Nơi chia sẻ kiến thức về hệ thống, mạng máy tính, những thủ thuật về hệ điều hành, kiến thức về các ngôn ngữ lập trình. Các bạn không thể copy toàn bộ bài viết nhưng có thể copy các đoạn command, code để thực hành lab. Rất vui khi được hợp tác viết bài, kết bạn hay giải đáp thắc mắc về bài lab nếu có thể. Skype của mình: thanhducit . Cảm ơn mọi người !

Cấu hình Replication Manager trên PostgreSQL

Repmgr (replication manager) là công cụ open-source sử dụng để quản lý việc replication và failover trong cluster PostgreSQL server. repmgr giúp đồng bộ data giữa master và slave, monitoring và thực hiện failover hay switchover giữa master slave  

Cài đặt và cấu hình Replication Master Slave Postgresql 9.6

Master Slave Replication Postgresql là việc chạy song song hai database cùng một lúc. Master sẽ đóng vai trò là database chính để người thao tác trên đó. Trong khi đó, Slave sẽ đóng vai trò là 1 database phụ, nó có trách nhiệm chạy khi Master ngưng hoạt động.

Rclone - Backup data lên Google Drive

Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự Rsync nhưng lại được tập trung phát triển chức năng kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây. Rclone hỗ trợ rất nhiều dịch vụ Cloud như Google Drive, Amazon S3, Dropbox, Microsoft One Drive

Cài đặt và cấu hình SFTP và FTPS trên Linux Server

FTP(File Transfer Protocol) là giao thức sử dụng để truyền tải files từ 1 host sang host khác qua môi trường internet. FTP được sử dụng rộng rãi nhưng lại gặp vấn đề lớn về security. Dữ liệu truyền tải giữa các hosts ở dạng unencrypted. Username & password cũng không được mã hóa và có thể bị sniffed 1 cách dễ ràng.

Cấu hình Index Set và Stream trên Graylog Server  - Phần 3

Graylog sẽ quản lý 1 hoặc nhiều Elasticsearch indices  để tối ưa hoạt động tìm kiếm và phân tích giúp tăng tốc độ và giảm sử dụng tài nguyên server. Mỗi index set chứa những cấu hình cần thiết cho Graylog để tạo, quản lý, và fill Elasticsearch indices và thực hiện rotation index cũng như giữ lại nhưng dữ liệu theo yêu cầu và xóa dữ liệu không cần thiết