Skip to main content

Chào mừng bạn ghé thăm blog!

Chào mừng các bạn đến với itlabvn.net. Nơi chia sẻ kiến thức về hệ thống, mạng máy tính, những thủ thuật về hệ điều hành, kiến thức về các ngôn ngữ lập trình. Các bạn không thể copy toàn bộ bài viết nhưng có thể copy các đoạn command, code để thực hành lab. Rất vui khi được hợp tác viết bài, kết bạn hay giải đáp thắc mắc về bài lab nếu có thể. Skype của mình: thanhducit . Cảm ơn mọi người !

Cài đặt và cấu hình Jenkins

Jenkins là phần mền mã nguồn mở (CI - continuous integration and automation server) . Jenkins cung cấp nhiều plug-in hỗ trợ việc building, deploying và automating các project big or small.

Cài đặt hệ thống monitoring telegraf, influxDB, Grafana, Kapacitor

Telegraf agent sử dụng để thu thập thông tin cần monitor sau đó sẽ đổ về InfluxDB. Thông tin cần giám sat sẽ được grafana hiển thị và cảnh báo bởi kapacitor

Cài đặt Graylog Server trên CentOS 7 & Ubuntu 16 - Phần 1

Graylog là phần mền sử dụng để quản lý log tập trung. Chúng ta có thể dễ dàng thu thập, đánh chỉ số index, và phần tích logs từ các servers đổ về graylog server. Graylog gồm có 3 thành phần chính là elasticsearch, mongodb và graylog server

Auto backup full and incremental mysql database

MySQL database được sử dụng rất rộng rãi và việc backup dữ liệu MySQL là cần thiết và phải làm hàng ngày. Tuy nhiên sau thời gian sử dụng dữ liệu của bạn sẽ lớn dẫn đến hàng chục GB và backup full database hằng ngày là 1 lỗi kinh hoàng với server. Trong bài lab chúng ta sẽ thực hiện kết hợp backup full và  incremental  database MySQL sử dụng "MYSQLDUMP" và "Binary log files" 

Cấu hình replica set cluster trên mongodb 3.2

MongoDB replica set dữ liệu sẽ được đồng bộ giữa  "Primary" và các "Secondary" mongodb server. "Primary"  member của replica set có thể đọc và ghi dữ liệu trong khi "Secondary" members chỉ có thể đọc dữ liệu. Khi "Primary" hang/down, "Secondary" mongodb sẽ tự động chuyển thành "Primary" giúp hệ thống chịu lỗi và có tính sẵn sàng cao